English

Foto: Raul Mee

Taavi Aas – Abilinnapea linnapea ülesannetes

Taavi Aas, Abilinnapea linnapea ülesannetes

On selge, et järjest enam inimesi liigub Helsingi ja Tallinna vahel.  Kümned tuhanded soomlased ja eestlased elavad ühes, aga töötavad teises linnas ning reisivad seetõttu kas igapäevaselt või vähemalt mõned korrad nädalas edasi-tagasi üle Soome lahe. Igal aastal tehakse Helsingi ja Tallinna vahel kokku üle seitsme miljoni reisi. Tänane tihe kaubavahetus kasvab lähiaastatel veelgi. Läänemeri on üks tihedama kaubalaevaliiklusega meresid maailmas.

Seetõttu oleme koos Helsingi linnavalitsusega lähiaastate koostööprogrammi prioriteetideks seadnud erinevate piiriüleste teenuste, nagu näiteks ühtse ühistranspordipileti süsteemi, reisiplaneerija ning mobiilse parkimise väljaarendamise.  Pikemas ajalises plaanis on kindlasti olulisim ühisnimetaja Helsinki ja Tallinna vaheline raudteetunnel –  see saab olema kogu piirkonna arengu käivitaja ning Eesti ja Soome konkurentsivõime parandaja.

Kui sõit ühest linnast teise planeeritava merealuse tunneli kaudu hakkab kestma vähem kui tunni, avanevad uued koostöövõimalused nii tavalistele inimestele ja ettevõtetele kui ka linnadele ja riikidele. Kahe linna ühendamine mõjutab tugevasti mõlema riigi tööturgu, kitsamalt spetsialiseerunud töökohad muutuvad kättesaadavamateks ja targa majanduse puhul on see määrava tähtsusega.

Loomulikult annab riikide erinevate majanduskeskkondade parem ligipääsetavus täiendavaid võimalusi ettevõtjatele.

Meid ees ootavad väljakutsed eeldavad kahe linna vahel tihedat ning intensiivset koostööd. On aeg, et Talsinkist saaks Läänemere regiooni peamine majanduslik ja intellektuaalne tõmbekeskus.

September 2016