English

Foto: MKFI

Pasila kui Helsingi-Tallinna tunneli rongipeatuse asukoht

Elina Suonranta, arhitekt, Helsingi linnaplaneerimise osakond linnaplaneerimise allüksus, Pasila projekt

Just Pasilat on pakutud välja Helsingi-Tallinna planeeritava rongiühenduse kavandamisel tunneli peatusena. Pasila tundub olevat lausa ideaalne variant, sest see on kiiresti arenev multifunktsionaalne linnaosa, millel on suurepärane ühistranspordiühendus ja mis asub Helsingi kesklinnast ainult kolme kilomeetri kaugusel. Aastaks 2040 on Kesk-Pasilas prognooside järgi 13 000 töökohta ja 5000 elanikku. Kui arvestada ka Pasila naaberpiirkondi, leidub siin tulevikus 50 000 töökohta ja umbes 25 000 inimese jaoks elukoht. Ligikaudu viie aasta pärast valmib ühtlasi Kesk-Pasila jaoks keskse tähtsusega projekt – Tripla kaubanduskeskus. Peale kaubanduskeskuse on kompleksi kavandatud büroo- ja konverentsiruumid, hotell ja korterid, ulatuslik ala jalakäijatele ning jalgrattateed. Veel läbib uuenduskuuri raudteejaam.

Tripla kaubanduskeskust toetab ja täiendab ümbritsevate asumite ehitus. Tripla põhjapoolne külg kujundatakse ümber kompaktseks ja hubaseks korterelamute piirkonnaks, mis paistab silma rohke haljastusega, samas kui lõunakülge on planeeritud kõrghooned. Kesk-Pasilat kavandades on tähelepanu keskpunktis Helsingi tulevased vajadused ja probleemid. Põhjalikke plaane koostades on arvestatud Pasila linnakeskkonna mitmekesisuse ja võimaliku keskse asukohaga – see on tõik, millest annab tunnistust ka loodud linnaruumi paindlikkus ja multifunktsionaalsus.

Kesk-Pasila on valmis tulema toime suure reisijate- ja liiklusvooga, mis võib tekkida, kui Helsingi ja Tallinna vahele rajatakse tunnel. Praegused ja eesootavad transpordivaldkonna ettevõtmised Helsingis koos selle linna lähedusega tugevdavad veelgi Pasila seotust ümberkaudsete suurlinnapiirkondadega. Otse Tripla ees hakkab paiknema ühistransporditerminal, millel on suurem rongide läbilaskmise võime, Helsingi-Vantaa lennujaama viib aga kiiresti uhiuus, ringselt kulgev rongiliin (Ring Rail Line). Tänu uuele allmaaraudteeprojektile „The City Rail Loop“ luuakse veelgi kindlam ühendus Helsingi ajaloolise linnasüdamega. Triplasse ehitatakse lisaks metrootunnel, mis loob tulevikus võimaluse laiendada Helsingi metroovõrku.

Et inimvoog suureneb, võib tekkida vajadus tugevdada ja mitmekesistada piirkonnas pakutavaid teenuseid. Uute asumite kasv ja areng jätkub isegi pärast nende valmimist. Pasila on transiitjaam, mis võimaldab jõuda koju või tööle, kasutada teenuseid või harrastada vabaajategevusi. Pasilast õhkub elujõulisust, loovust ja mitmekesisust.

Helsingi-Tallinna tunnel looks kahe linna vahele veelgi tugevama ühenduse, edendades nendevahelist liikumist ja äritegevust, rääkimata selle tulemusel tekkivatest tihedamatest suhetest inimeste vahel.

Oktoober 2016